ХАСКОВО МИР 29 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 8


Димитър ИвановБиографични факти: Димитър е завършил Икономически техникум гр. Хасково и висше образование в С.А. „Д.А.Ценов” гр. Свищов, специалност „Финанси”. От 2005 до 2010 година работи в банковия сектор, основно кредитиране на физически лица и управление на кредитни портфейли в направление „Банкиране на дребно”. От 2010 година насам, работи в Българо-италианска логистична компания, оказваща техническа поддръжка и логистика на редица малки и средни предприятия от леката промишленост.

 

 

Димитър Иванов:  Моите причини да вляза в битката за България: Кандидат съм за народен представител, защото според мен промяната тръгва от нас самите, от мисленето ни и постъпките, които следват. Смятам, че трябва да се работи усилено за разкриване на нови работни места, съобразени с трудовата сила в страната, подобряване качеството на живот, осигуряване на подходящи условия за лесно стартиране на малък и среден бизнес, което ще доведе до подобряване на конкурентната среда и повишаване на качеството във всички сфери. Държавата и държавната политика, следва да подпомагат развитието на предприемачеството и да улесняват хората в стремeжа им да се развиват в рамките на ясни и разбираеми правила и при спазването на закона от всички субекти.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 29

1. Владислав Панев
5. Иван Филипов Ванчев
7. Красимир Димитров Вълев
9. Живко Николов

Парламентарни избори в България (2017)