Димитър Димитров


Димитър Димитров е роден в град Монтана, завършва “Фармация” в Медицински университет-София.

Професионалният му път е свързан с фармацевтични сектор, където работи в сферата на търговия на едро и дребно в български и международни компании. 

В периода 2003-2006 година  е член на Комисията по прозрачност към Министерство на здравеопазването, а в периода 2008-2009 година е член Комисията по Позитивния лекарствен списък към Министерски съвет.