ПЕРНИК 14 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 6

Биографични факти:
Живее в София
Завършила е финанси
Работи като ръководител екип мобилни кокнсултанти.

 

Деница Кандиларова: Защо се включвам в битката за България: Защото не съм от хората, които се отказват. Не съм и от тези, които си тръгват. Защото вярвам в капацитета на хората в страната ни! Затова ще работя за ефективно, пълноценно и модерно образование. Ще се боря училищата да станат място, където децата ходят с желание. Защото нискообразованите хора се манипулират лесно. И всички сме ощетени. И ние и те.
Защото обичам природата на България! Защото изкопаемите горива ни правят зависими, а и…свършват.И ще спечелят само тези, които гледат в бъдещето. Затова ще работя за устойчиво развитие на икономиката – възобновяеми енергийни източници, либерализация на пазара и конкуренция.

Защото знам, че България е създала конкурентни условия за инвестиции! Затова ще се боря за електронно правителство. Ще се боря срещу корупцията и бюрокрацията. Защото няма да махна с лесна ръка. Защото искам да отгледам децата си в България! Затова ще работя за повече сигурност, ще се боря повишаване на ефективността на правоохранителните органи и понижаване на битовата престъпност. Защото ми писна да чувам „Заминавам за чужбина“. Защото ми писна да минават години, майка ми да остарява, и да се виждаме един път в годината. Защото искам българите от чужбина да се приберат.
Затова ще работя за повече инвестиции – повече работни места. Защото обичам България! Избирам да се боря!

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 14

2. Албена Симеонова Върбанова
4. Младелин Сашев Димитров