Даниела Божинова е доктор по политически науки и арабист, социален предприемач и
правозащитник. Родена и живее в Бургас, семейна с две дъщери.

Участва пряко в създаването на институции на пазарното стопанство и демокрацията в Бургаска
област след промените, както и за подпомагане на малкия и среден бизнес като регионален
мениджър на западни програми за техническа помощ. Като социален предприемач
осъществява над тридесет обществено-полезни проекта в Бургас и региона, за които осигурява
финансиране далеч преди присъединяването ни към ЕС: рампи за хора с увреждания,
благоустрояване, преквалификация на безработни, обучение на пенсионери на компютърни
умения и др.

Организира референдумни кампании срещу проекта за петролопровод Бургас-
Александруполис, като икономически неизгоден и екологично рисков и допринася за неговото
отменяне.

Автор на изследвания и книги в областта на инициативата и референдума. Заместник
председател на международната организация Democracy International. Председател на
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива www.initiative.bg
Съосновател и два мандата съпредседател на партия „Зелено движение”, настоящ член на
Националния съвет.

В Народното събрание Даниела ще работи за върховенство на правото, децентрализация и
силно местно самоуправление, повече данъчна справедливост, по-добро здравеопазване,
защита на българската природа и разумно използване на ресурсите в обществен интерес, за
реално и ефективно участие на гражданите в определянето на съдбата на своето населено
място и държава.