БУРГАС МИР 2 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 2

Биографични факти:

  • Родена е и живее  Бургас
  • Завършила е арабистика в СУ „Кл.Охридски“ и „Международни икономически отношения“ в УНСС.
  • Председател е на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – Бургас, www.initiative.bg
  • Доктор по политология с дисертация в областта на пряката демокрация в САЩ

 

 

Професионален и граждански опит:

Даниела работи първоначално в сферата на международния бизнес в Северна Африка и като мениджър на програми за техническа помощ на малкия и среден бизнес в България. Впоследствие специализира „Човешки права“ в университета в Лунд, Швеция и работи в неправителствената сфера по проекти и кампании за защита на човешките права, за утвърждаване и развитие на правото на местно самоуправление, електронното гражданско участие и пряката демокрация на местно, национално и европейско ниво. Избрана е за заместник председател на международната коалиция за пряка демокрация Democracy International – Кьолн. Съучредител и съпредседател е (2009) на ПП Зелените. Даниела е изследовател, активист и автор в областта на пряката демокрация и гражданското общество. Организира референдумни кампании срещу петролопровода Бургас-Александруполис 2008-2009 г. Автор е на „Хората решават. Референдуми, инициативи и отзоваване в САЩ“, „Истории на референдуми от 11 страни“ и др.

Моите причини да вляза в битката за България:

За да утвърждавам върховенството на закона на мястото на „върховенството“ на премиера. Да допринеса за свободата и самоуважението на българските граждани, като направя всичко по силите си за тяхното овластяване за контрол върху управляващите и пряко вземане на решение по важните въпроси на техния живот, за повече данъчна справедливост и отчетност на онези, които харчат публичните ресурси. Моите намерения са подкрепени с лично експертно познание и опит, почтеност и хъс за реализирането им, включително с вече разработени законопроекти.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 2

8. Константин Атанасов Костадинов
9. Павлина Илиева Кушалиева