Пощенски адрес

Зелените, П.К. 1554, София 1000
Zelenite
| The Greens, P.B. 1554, 1000 Sofia, Bulgaria

E-mail: info @ zelenite.bg

Социални мрежи

Координатори

Програмни политики
Даниела Божинова, daniela.bozhinova @ zelenite.bg

Кампании и събития
Борислав Сандов, borislav.sandov @ zelenite.bg, 088 709 6757

Връзки с партньори и изграждане на мрежи
Владислав Панев, vladislav.panev @ zelenite.bg, 089 8456 480
Георги Стефанов, georgiceie @ gmail.com

Международни отношения и събития
Зарица Георгиева, zaritsa @ zelenite.bg

Местни организации и групи
Надежда Бобчева

Предизборен щаб
Никола Йорданов, nikola.yordanov @ zelenite.bg

Връзки с медиите
Христо Иванов, h.jorov @ gmail.com

Онлайн комуникации
Аглика Крушовенска, aglika @ zelenite.bg, 088 651 7950

Визуални комуникации
Добромира Григорова, dobi @ zelenite.bg

Фондонабиране и финанси
Димитър Димитров, dimi @ zelenite.bg, 089 923 2191

Администрация, вътрешна комуникация и ИТ
Стефан Ламбрев, stefan.lambrev @ zelenite.bg, 088 594 8465

 

Контролен съвет (КС)

ks @ zelenite.bg

Пишете ниРаботни групи

 

Работна група

 

Координатор

 

Пощенски списък

Външна политика, отбрана и сигурност Зарица Георгиева foreign_zelenite @ googlegroups.com
Икономика и финанси Петър Василев economics_zelenite @ googlegroups.com
Енергетика Георги Стефанов energetics_zelenite @ googlegroups.com
Устойчиво управление на отпадъците Костадин Деянов nulevi-otpadatsi_zelenite @ googlegroups.com
Околна среда и води Андрей Ралев ecology_zelenite @ googlegroups.com
Природни бедствия и аварии Петър Кърджилов emergency_zelenite @ googlegroups.com
Туризъм Мария Кавлакова tourism_zelenite @ googlegroups.com
Транспорт Временна координация transport_zelenite @ googlegroups.com
Градска среда, културно наследство Кристина Димитрова urban_zelenite @ googlegroups.com
Регионално и местно развитие Наталия Димитрова regions_zelenite @ googlegroups.com
Земеделие и храни Борислав Сандов zemedelie_zelenite @ googlegroups.com
Социално включване Ива Александрова social_zelenite @ googlegroups.com
Образование и култура Димитър Иванов education_zelenite @ googlegroups.com
Цифрова политика Димитър Димитров digital_zelenite @ googlegroups.com
Четвърта власт и свобода на словото Павел Антонов zelenite_svobodno_slovo @ googlegroups.com
Здравеопазване Временна координация zdrave_zelenite @ googlegroups.com
Защита на животните Временна координация animals_zelenite @ googlegroups.com
Коноп

 

Васил Кънев

 

konop_zelenite @ googlegroups.com

 

Българи в чужбина

 

Влади Николов

 

ZeleniteBXL @ googlegroups.com