Сългасно Устава на ПП „Зелено движение“, Чл. 10, ал. 5, всеки член на „Зелено движение“ е длъжен да плаща индивидуален членски внос. Чл. 36, ал. 1, т. 1, регламентира членския внос в размер 3 лв. за студенти и пенсионери и 5 лв. за останалите членове.

Членският внос се дължи от месеца, в който лицето е станало член на партията.

Плащането на членския внос се извършва по няколко начина:

Плащане чрез ePay.bg

Ако разполагате с банкова карта или микросметка, можете да платите членския си внос чрез системата на ePay.bg.

Клиентският идентификационен номер (КИН) на политическа партия „Зелено движение“ е: 2135004197

Сума: лв.
Основание:

Инструкции за плащане през ePay.bg:

 1. Стойността в полето „Сума“ задължително трябва да е кратна на 3 или 5.
 2. За основание на плащане задължителносе пише „членски внос“ и се посочва периода, за който се плаща. Ако членувате в местна организация, посочвате и нейното име. Така част от членския внос ще се преведе в касата на местната организация. В противен случай целият членски внос се превежда в касата на централата на партията. Примери:
  • членски внос март – септември 2009, МО с. Брежани
  • членски внос за 5 месеца
  • членски внос за една година, МО Оборище
 3. Натиснeте „Плащане“, за да бъдете прехвърлени към страницата на ePay.bg, където ще се извърши реалното плащане.
 4. Платежното средство, чрез което се извършва разплащането, трябва да е регистрирано на името на лицето, за което се плаща членския внос.

Плащане чрез банков превод

Плащане на членски внос чрез банков превод се извършва по следната сметка:

Прокредит Банк
София, Клон Раковски,
Титуляр: ПП Зелено движение
IBAN: BG68PRCB92301026238121
BIC: PRCBBGSF

Наредителят на банковия превод трябва да е лицето, за което се плаща членският внос.

За основание на плащане задължително се пише „членски внос“ и се посочва периода, за който се плаща. Ако членувате в местна организация, посочвате и нейното име. Така част от членския внос ще се преведе в касата на местната организация. В противен случай целият членски внос се превежда в касата на централата на партията. Примери:

 • членски внос март – септември 2009, МО с. Брежани
 • членски внос за 5 месеца
 • членски внос за една година, МО Оборище

Не се дължи такса за банков превод при внасяне на членския внос директно в каса на някой от клоновете на Прокредит Банк.

Членски внос през PayPal (в Eвро)

Personal Info

Donation Total: €30.00