Различни, но равни

подкрепяме София Прайд и това не защото е модерно, не защото е лесно, а защото е редно.