Борислав Сандов


Борислав Сандов е изявен природозащитник на национално и международно ниво. Работи като експерт по устойчиво развитие и опазване на климата във водещи неправителствени организации. Има дългогодишен опит като организатор и говорител на кампании по опазване на околната среда и преход към зелена икономика. Той е Съпредседател на Зелено движение и член на Председателския съвет на Демократична България. През 2021 г. е избран за депутат в 45-то Народно събрание.

Завършил е Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ в специалност География и е специализирал в направление Изменение на климата и управление на води. Участва активно във всички популярни природозащитни кампании от последните 15 години. Бил е Зам.-председател на Студентски съвет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Понастоящем е Координатор за България на Европейска гражданска инициатива за защита на пчелите.

Борислав Сандов ще работи по следните приоритети в следващото Народно събрание:

  • Преход към нисковъглеродна и зелена икономика, в синхрон с европейските и глобални политики.
  • Опазване на природното и културното наследство и за устойчиво развитие на България.
  • Енергиен преход към възобновяема енергия и трансформацията към биоземеделие, чиста храна и опазване на пчелите.
  • Трансгранично сътрудничество, по-добро бъдеще за децата и следващите поколения, с политики в областта на образованието и младежките политики.

Борислав е роден в град Мадан и е израснал в Родопите. От 20 години живее в София.  

“България трябва да се отвори още повече към света и да покаже своите достойни хора, красива природа и богато културно наследство!”

Борислав е кандидат в 25 МИР София с преференция 102 и водач на листата в 22 МИР Смолян.

Линкове към социалните мрежи:
Facebook
LinkedIn
Twitter