БОРИСЛАВ ПЕЛОВ


Инж. Борислав Пелов работи като експерт във фирма за строителен надзор. Дава своя принос за реализиране на инфраструктурни проекти в областта на железопътния транспорт. Има опит в проектиране и строителство на телекомуникационни съоръжения и осигурителна техника. Участвал е в колективи по изграждане на граждански и индустриални обекти. Създал е три овощни градини, като е засадил над 7000 дървета.

Член е на “Зелено движение”. Освен инженерна, има и магистърска степен по специалност „Управление на проекти“. Инициатор за учредяване на Църковно настоятелство „Свети Пимен Зографски”, което в момента гради православен храм в район „Изгрев“, гр. София.

Знае, че без вяра, морал и постоянство, всяко обществено начинание е обречено на провал.

Борислав е убеден, че политика се гради върху морални и законни решения. За постигане на тези разбирания, той ще работи за реализиране на политики, които ще отстранят политическия натиск върху бизнеса и които ще доведат до ефективно и ефикасно разходване на публичен ресурс. Ще работи за развитие на програми, подкрепящи малкия и среден бизнес – създаване на независими и достойни собственици.

Женен, с две деца.

„Ценни са хората, онези, които с ум и труд носят добавена стойност за Обществото. Със своите хора, България може много повече.“