РУСЕ 19 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 5

Търговище 22 / ВОДАЧ

Образование
Завършил е Английска езикова гимназия в Русе,
Висше образование по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет.

Професионално развитие
Бивш окръжен арбитър (съдия по търговски дела) в Окръжен държавен арбитраж – Русе,
От повече от 30 години – адвокат в „Казаков, Казаков и Партньори“, Адвокатско Дружество Русе и до настоящия момент, в сферата на търговското, банковото, данъчното, несъстоятелност, екологичното право.
Специализирал е банково право във Филаделфия, търговско право във Виена, бизнес право в Тел Авив, право на ЕС в Атина.
Бил е преподавател по Търговско и Банково право в Русенски университет,
Председател на Комисията по законност и ред в Общинския съвет в Русе,
Член на УС на Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия в Русе;
Председател на Арбитражния съд при Стокова борса – Русе;
Член на Международния съюз на адвокатите (IBA) със седалище в Лондон и на Адвокати без граници (LWOB).

Моите мотиви да вляза в битката за България
През годините натрупах значителен опит и знания в областта на правото, чрез които смятам, че мога да допринеса на парламентарно ниво  за осъществяване на правосъдната реформа и борбата с корупцията.

Други кандидати на Зелените в МИР 28

3. Михаил Руменов Михов

Други кандидати на Зелените в МИР 19

7. Михаил Руменов Михов