ПЛЕВЕН 15 / ВОДАЧ

ПЕРНИК 14 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 2

Биографични факти:

Албена е родена в Перник. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, специалност биология и химия. По-късно специализира Агроекология в Университета в Бъркли, САЩ и Управление на околната среда в LEAD International, Ню Йорк, САЩ, както и Екологично право – ELI, Washington.

Председател е на една от най-старите НПО в България – Фондация за околна среда и земеделие, с която работи активно по проекти, свързани с проблемите на земеделието и екологията, антиядрената политика, опазване на биоразнообразието в Дунав и т.н.

Председател е и на Българска асоциация Биопродукти (БАБ), която обединява всички биопроизводители в страната. Радетел е за чиста природа и здравословни храни.

Носител е на национални и международни екологични награди.

Моите причини да вляза в битката за България са желанието ми допринеса и на законодателно ниво за необходимите промени в областта на екологията и земеделието, с които съм се срещала и борила в досегашната си практика.

Дългогодишното ми участие като член на Борда на IFOAM EU (Международната федерация на биоземеделските движения) и като Председател на БАБ, ми даде възможности да участвам в разработването на Европейските политики за селските райони, както и в работните групи по изготвяне ПРСР, директни плащания, агроекология и др. Участвам и и в Комитета по наблюдение на ПРСР.

Смятам, че с придобитите теоретични знания, и практическа подготовка, познавам проблемите на сектора и ще съм полезна за тяхното решаване.

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 15

3. Борислав Иванов Ботев

Други кандидати от квотата на Зелените в МИР 14

6. Деница Петрова Кандиларова