СОФИЯ ОБЛАСТ, МИР 26 / ПРЕФЕРЕНЦИЯ 8

Родена и израстнала в София. От 5 години живее в Самоков, защото предпочита чистотата, спокойствието и уюта на малкия град.

Завършила журналистика и политология в СУ „Св. Климент Охридски”. Има дългогодишен опит като активист в гражданския сектор. Работила е по теми, свързани с интеграцията на малцинствените и маргинализираните групи в обществото. Координирала е дейностите по връзки с обществеността на големи проекти като Проект “Читалища” на Програмата на ООН за развитие и Министерство на културата. В момента се занимава с онлайн маркетинг, като управлява собствен бизнес за продажби в интернет.

Член на Изпълнителния съвет на Зелените, координатор на онлайн комуникациите и връзките с медиите.

Има две дъщери, които от малки мислят и живеят зелено.

Аглика Крушовенска: Включвам се в битката за България, защото се уморих да живея в среда, която не харесвам. Искам да помогна тя да стане по-подредена, по-красива и по-почтена. И един ден да мога да си кажа: направих всичко, каето зависеше от мен.