Покана за свикване на Национално събрание на Зелените

На 21.04.2019 г. (неделя) политическа партия “Зелените” ще проведе редовното си Национално събрание.

На него ще бъдат дискутирани промени в наименованието и Устава на партията. Широкото представителство на всички местни организации е изключително важно. Събранието е отворено и за външни гости.

 Дневен ред за Националното събрание:

  1. Промяна на името на ПП „Зелените“.
  2. Промени в Устава на ПП „Зелените“.
  3. Разни.

 

Национално събрание ще се проведе на адрес: София, бул. Христо Ботев 48

Регистрация: 21.04.2019, 9.00-9.30 часа
Начален час: 21.04.2019, 9:30 часа.

Съгласно решение на Националния съвет на Зелените от 20.03.2019 г., броят на делегатите на всяка МО за предстоящото Национално събрание може да бъде до 6 души:

За да са легитимни делегатите е необходим надлежно оформен протокол от заседанието на МО, на което те са избрани за делегати, подписан от председател и секретар на организацията, както и доказателство за платен членски внос на делегатите до края на 2018 година.

 

За съпредседателите:
Владислав Панев

20.03.2019
София

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.