Покана за свикване на Национално събрание на ПП “Зелените”, 10 и 11 декември 2016 г.

На 10 и 11 декември 2016 г. (събота и неделя) политическа партия “Зелените” ще проведе редовното си Национално събрание.

На него ще бъдат дискутирани промени в Устава на партията, както и ще бъдат попълнени  свободните места в ръководните органи. Широкото представителство на всички местни организации е изключително важно. Събранието е отворено и за външни гости.

Дневен ред за Националното събрание:
1. Отчет на НС.
2. Доклад на КС.
3. Промени в устава.
4. Попълване на овакантени места в управителните органи.
5. Отчет на предизборния щаб на ПП „Зелените“, анализ и дискусия.
6. Решение за участие в избори.
7. Разни.

Национално събрание ще се проведе в зала „Кедър“ на БАН, ул. „Шипченски проход“ 50, гр. София.

Регистрация: 10.12.2016, 9:30 – 10:00 ч.
Начален час: 10.12.2016, 10:00 ч.

Съгласно решение на Националния съвет на Зелените от 14.10.2016 г., броят на делегатите на всяка МО за предстоящото Национално събрание може да бъде до 5 души, включително председателите на местната организация.

За да са легитимни делегатите, е необходим надлежно оформен протокол от заседанието на МО, на което те са избрани за делегати.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.