Албена Симеонова, водещ кандидат за ЕП на Зелено движение – номер 13 в бюлетината, преференция 103

Аз съм Албена и съм Зелена – като душа, поминък и цвят на очите. Кандидатирам се, за да се завърнат младите хора в България, да има модерна икономика, чиста и здрава храна и съхранена природа в България. Икономиката да е част модерните световни тенденции. Храната да е произвеждана в малки населени места, от българи, дори завърнали се от чужбина. Завърнали се, за да произвеждат висококачествени храни за българския и европейския, но и за да гледат децата си в България. Каузите ми са биоземеделие, възобновяеми източници на енергия и екология. Завършила съм биология и химия, специализирала съм Агроекология в Университета в Бъркли, САЩ и Управление на околната среда в LEAD International Ню Йорк, САЩ, както и  Екологично право – ELI, Washington. С Фондация за околна среда и земеделие от 30 години работя  по редица проекти, свързани с проблемите на  земеделието и  околната среда, антиядрената политика, опазване биоразнообразието в Дунав и  т.н. Председател съм на Българска асоциация Биопродукти, която  обединява всички биопроизводители в страната. Носител съм на национални и международни екологични награди. Защо съм „зелен кандидат” за европарламента в листата на Демократична България?

Екология

–   Повече от 30 години работя активно по проблемите с опазването на околната среда, опазване екосистемата на река Дунав, както и срещу изграждането на ядрената централа в Белене и за налагане използването на възобновяеми източници на енергия. Дейността ми в тази насока е не само на местно, но е и на регионално, национално и международно ниво. Ще продължавам да работя все по-усилено и сега, когато се появи реална опасност от възобновяване строежа на тази централа. Ще създам организация, която да работи на територията на България и  Румъния, както с местните експерти, така и с експерти от Европа, за да се запознае местното население с опасностите, които би предизвикал такъв проект и  да бъде информирано за реалните неядрени алтернативи за използване на тази площадка. –   От 17 години  живея и работя в община Никопол, която е разположена на река Дунав. Непрекъснато се сблъсквам с проблемите на нелегалния улов на риба, както и с унищожаване на екосистемата по цялото поречие на Дунав от български и румънски бракониери – ловци и рибари. Ще работя за приемане на законодателни промени за недопускане на геноцида по унищожаване на биоразнообразието по Дунав. –   По линия на земеделието от години участвам в кампания за забрана на неоникотиноидите – препарати, които вредят на пчелите.

Земеделие

Всяка година всеки европеец дава по 114 Евро, за Общата селскостопанска политика. Искам – и знам и мога да работя за това – повечето пари да отиват в малки стопанства, които произвеждат висококачествени здравословни храни, а не в шепа едри земеделци, които отдавна са станали мултимилионери с нашите пари. През 2015 с мое активно участие беше променен регламента за България – таван на субсидиите за едно стопанство. За съжаление, срастналите се с корумпираната държава едри земеделци ежедневноп заобикалят закона. Битката продължава – аз съм една от хилядите биологични производители и ние ще ставаме все повече и все по-силни. Занимавам се с биоземеделие повече от 20 години. В стопанството си отглеждам по биологичен начин винени лозя и зърнени култури. Произвеждам биологични продукти – вино, консерви, брашно,  сокове от грозде, оцет и др. Като евродепутат ще работя по приемане на законодателство, гарантиращо диверсификацията на българското земеделие. По законодателен път да бъде отделено специално внимание на животновъдството, овощарството, зеленчукопроизводството,  биопроизводството, пчеларството. Сблъсквам се ежедневно с проблемите на малкия фермер. Освен това, като председател на Българска асоциация „Биопродукти“ съм наясно и с проблемите на целия бранш на национално ниво. Дългогодишното ми участие като член на Борда на IFOAM EU (Международната федерация на биоземеделските движения),  ми даде възможности да участвам в разработването на Европейските политики за селските райони. Участвам конструктивно и активно в работните групи по изготвяне ПРСР, директни плащания, зелени плащания, агроекология и др. Участник съм и в Комитета по наблюдение на ПРСР. Имам  необходимите теоретични знания, както и практическа подготовка и зрялост, за да познавам проблемите на земеделието и да съм полезна за тяхното решаване. Имам опит и като общински съветник.

Развитие на селските региони

Екологията и земеделието са модерен, гледащ в бъдещето начин да развиваме селските региони. Модерно биологично земеделие, помощ за малки и средни стопанства, производство и маркетинг на висококачествени храни, високи технологии в екологични производства – това е бъдещето на България. На младите модерни европейци, на устойчивото развитие, на съвременната кръгова икономика.

Детстовото и родът ми

Детство ми протече тук, на село (Любеново) с дядо Върбан. Пасеше 500 овце и беше шивач, след 1944. Човек, като е предприемчив – всичко да му отнемеш, пак ще се оправи. Баба беше взела с други тютюн на акорд и аз съм низала. Дядо ме учеше да правя вино. Миеха ми краката и ме слагаха в бъчавата. Първо бялото. Качвам се в бъчва 2 тона със стълба. После стълбата вътре, за да изкарвам джибрите.  Оттогава пия и вино – 2-3 годишна. Дядо събираше Николапетковистите и слушаха Свободна Европа. Притесняваха се да не ги издам – стопляше ми ракия 20-30 грама и аз веднага заспивах. Никой не знае какво са говорили. От малка знам и да работя, и да се боря за каузи, и да отговарям за други хора. И знам, че ще успеем. Понеже България може много повече в обединена Европа!