Ядрената „мъгла“ в България

Пресконференция на ПП „Зелените“ и Фондация за околна среда и земеделие

05.12.2017, 12:00 ч., БТА

В момента в публичното пространство в България съществува дезинформация, целяща укриване на информация и едностранчива положителна пропаганда относно въпросите на ядрената енергетика. Този факт на умело прикрита истина, представлява заплаха за сигурността, здравето, живота и благоденствието както на българските граждани, така и на гражданите на съседни и близки страни. Реалните рискове от тази мъгла от дезинформация водят до липсата на адекватна информираност, а от там и на защита на гражданите от потенциално радиоактивно замърсяване. Резюмето на доклада на БАН за АЕЦ „Белене“, представено официално на 16 октомври, което редица известни експерти оспориха, както и нарушенията на националното и международно законодателство по проектите в АЕЦ „Козлодуй“, са поредното доказателство за огромните прикрити рискове в областта на ядрената енергетика.

Силно притеснени от тази тенденция, Зелените изпратихме отворено писмо до Президента на републиката с апел въпросът за радиационната защита и ранна информираност на гражданите да бъде обсъден на следващия Консултативен съвет за национална сигурност и да бъдат предприети конкретни мерки. Оставаме изумени, че българските граждани, за пореден път не получиха навременна информация за облака, съдържащ радиоактивния изотоп Рутений 106, и преминал над територията на България, въпреки че институциите са получили тези данни, достатъчно рано, за да задействат всички стандартни механизми за информиране и защита.

Данните от изтеклия в интернет на 3 декември доклад на БАН за АЕЦ „Белене“, наречен от Министерство на енергетиката и от работната група на БАН „междинен“, отговарят много категорично на въпроса защо официално представения на 16 октомври доклад бе засекретен за обществото в пълния си вариант и беше представено само резюме. Отговорът, който става все по-очевиден за всички е, че вероятно авторите му са притиснати от правителството да нагласят различните сценарии, при които да може да се заяви, че израждането на нова атомна централа е икономически оправдано.

При постоянните доказателства през последните десетилетия, че държавата крие или изопачава истината, липса на достатъчно прозрачност, наличието на учебникарски корупционни примери, както и най-вече достатъчно сигурност в сферата на ядрената енергетика, Зелените оставаме силно критични към плановете, на някои представители на бизнеса, на различни министри и депутати за целенасочената подкрепа за нов ядрен обект в България.

Нещо повече, Зелените настояваме отговорните институции и служебни лица да понесат своята отговорност за категоричните нарушения на националното и международно законодателство по проекти, засягащи АЕЦ „Козлодуй“. На първо място: лицензът на Блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“ беше удължен от Агенцията за ядрено регулиране, без тя да се съобрази с препоръките, дадени от екип на Международната агенция за атомна енергия, посетил централата през 2016 г. и посочил 11 проблемни въпроси при Блок 5. На второ място: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е стартирало изграждането на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци, без съдът да се е произнесъл по воденото в момента дело за нуждата от нов ДОВОС на съоръжението, поради редица несъответствия с международно приетите норми за изграждане на такъв тип хранилище.

Не на последно място, Зелените настояваме България да погледне напред към новите и значително по-евтини и напълно безопасни форми за производство на електрическа енергия и въпросът с развитието на ядрената енергетика да бъде прекратен веднъж за винаги.

Бележки от изказванията на участниците в пресконфренецията

Борислав Сандов, член на НС на ПП „Зелените“ и председател на Балканските Зелени:

По повод липсата на навременно съобщение за преминаването през България на облак, съдържащ радиоактивния канцерогенен изотоп Рутений 106, Зелените изпратихме отворено писмо до Президента на републиката с призив проблемът с радиационната защита на българските граждани да бъде обсъден и решен на следващия Консултативен съвет за национална сигурност. Българските институции са знаели за облака с Рутений 106, преминал над страната ни още на 2 октомври, когато са подали информация от станцията в Козлодуй, но не са информирали своевременно гражданите. Аварията е класифицирана от пета степен по Международната скала за ядрени инциденти (авариите в Чернобил и Фукушима са от най-високата седма степен), което означава, че най-вероятно става въпрос за взрив или пожар в обект на територията на Южен Урал. В дните на преминаването на облака с радиоактивния изотоп в страната ни е имало валежи, което означава, че най-вероятно частици от Рутений 106 са попаднали в околната среда. Зелените искаме българските институции да се погрижат за осигуряване на пълна прозрачност относно съдържанието на въздуха, който всички дишаме. Чрез съвременните технологии е напълно възможно всеки да проследи например от мобилния си телефон какво съдържа въздуха в града, в който се намира. Настояваме също България да подпише конвенцията на ООН за ядрено разоръжаване.

Владислав Панев, финансист, Съпредседател на ПП „Зелените“:

Досега всички грамотни финансисти и икономисти в България са на мнение, че АЕЦ „Белене“ е напълно неизгоден проект. В момента в страни като Чили и Испания енергията от ВЕИ е на цена от 4 до 6 стотинки за квч, а в доклада на БАН за АЕЦ “Белене“ се говори за цена от 18 ст. за квч. Освен сериозни финансови рискове, в проекта има и сериозни екологични и геополитически рискове. За няколко десетилетия напред структурата на енергоизточниците във всяка една страна ще бъде променена коренно. Чрез АЕЦ „Белене“ Русия може да ни държи в енергийна зависимост в продължение на 70 години. В доклада не са включени разходите за хранилище на радиоактивните отпадъци. Първото в света геоложко хранилище за високо активни РАО предстои да бъде построено във Финландия, като цената за изграждането му е 3,3 милиарда евро. Изграждане на АЕЦ „Белене“ означава, че държавата ще прави всичко възможно да стопира всякакви алтернативи, включително поевтиняващите в глобален мащаб ВЕИ. АЕЦ „Белене“ ще нанесе няколко пъти по-големи щети от КТБ. Призовавам управляващите: спрете с АЕЦ „Белене“! Това е една загубена кауза.

Петко Ковачев, експерт от Институт за зелена политика:

Четох така наречения “междинен доклад” и виждам, че от БАН са се опитали да докажат жизнеспособност на АЕЦ “Белене”, но не са успели. В доклада не фигурира цената на урана, извеждането от експлоатация, управлението на радиоактивните отпадъци. Никой не говори, че всички ние плащаме 5% за фонд сигурност на електроенергийната система, които дойдоха също заради АЕЦ “Белене”. Никъде в доклада не е заложено да ни се възстанови този разход. Няма отговор на въпроса защо БАН смята, че зелената енергия няма да се развива. Освен това, регионът не е от шест държави, както пише в доклада, а от повече.

Албена Симеонова, биопроизводител, председател на Фондация за околна среда и земеделие

Оказва се, че в Народното събрание няма нито един противник на АЕЦ “Белене”. Единствените противници сме Зелените. Като биопроизводител от Никопол провеждам срещи с кметовете на няколко румънски общини, които също не искат атомна централа в близост до тях.

Д-р Петър Кърджилов, доктор по обществена комуникация на СУ, връзки с обществеността в ИЕФЕМ – БАН, член на Националния съвет на Зелените и на Съюза на учените в България:

Правителството успя да използва група учени от БАН, неизвестни и до сега на обществото, в опит за една огромна измама, която касае националната сигурност и безопасността на българските и европейските граждани – докладът за проекта АЕЦ “Белене”. Пълният текст на доклада трябва да бъде незабавно публикуван, а целият екип, участвал в изготвянето му – публично представен, като се даде думата на всеки член да каже по какво точно е работил. Предварителното засекретяване на този доклад, както и отказът от публичен отговор от представителите на институциите, след изтичането на т. нар. “Междинен” вариант на доклада, подкрепя единствено предположението, че учените са били натиснати от властта да подкрепят проекта. За съжаление, изглежда, че учените са станали съучастници в тази измама, което личи първо от факта, че са се съгласили да подписват декларации за конфиденциалност по този толкова важен за обществото въпрос, както и от факта, че представят пред обществото заедно с министъра на енергетиката едно резюме на доклад, без да предоставят изходните данни за оценките си. Пълният текст и материали на доклада трябва да се публикуват незабавно, всички членове на екипа на доклада трябва да излязат пред камерите и, ако повечето експерти потвърдят, че има сериозно нарушаване на критериите за научност, екипът, участвал в изготвянето трябва да върне сумата, която е получил.

Липсата на навременно известяване за преминаването на облак с Рутений 106 над България доказва, че държавата е безсилна да защити гражданите в случай на голяма ядрена авария от ранга на тези в Чернобил и Фукушима. Проблемът не е само в липсата на известяване и укриването на информация. Структурите в държавата не притежават нито нужния капацитет, нито нужния тренинг, за да защитят хората. В случай на по-сериозен ядрен инцидент в България ще настъпи паника, при която са възможни най-неприятни последици. Разглеждането на въпроса за радиационната защита на България в КСНС при Президента е от изключителна значимост за сигурността, здравето и живота на гражданите.

Същата информационна мъгла съществува и по отношение на проектите, свързани с АЕЦ “Козлодуй”. В момента водим дела срещу удължаването на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 без ОВОС, за нова ОВОС за Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, поради редица несъответствия и пропуски в настоящата, срещу манипулативната и крайно непълна ОВОС за блок 7 в АЕЦ “Козлодуй”. Лицензът на блок 5 беше продължен незаконно от Агенцията за ядрено регулиране, без тя да се съобрази с 11 препоръки на Международната агенция за атомна енергия, които са записани в документ на проверяващата комисия от август 2016 г. Двама румънски министри на околната среда искат в писмата си до българския министър на околната среда от 2014 и 2015 г. да се извърши пълна процедура по ОВОС за блокове 5 и 6. Хранилището за ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци на площадка “Радиана” до АЕЦ “Козлодуй” също се изгражда и в момента, без ОВОС, въпреки воденото сега дело във Върховния административен съд за нова оценка.

Д-р Георги Касчиев, ядрен експерт, председател на ядрения регулатор 1997-2001 г.:

Управляващите се поставят в една много неизгодна ситуация, като не публикуват доклада на БАН за АЕЦ “Белене”. БАН едва сега призовават да се публикува целият доклад, макар че са подписали декларации за конфиденциалност – едно двулично поведение. Кой и какво всъщност е БЕХ? Не е ли на подчинен на Министерство и енергетиката и Министерски съвет? Или е някаква държава в държавата? Искаме целият екип на доклада да излезе наяве и да си каже мнението, вместо да се явява само проф. Атанас Тасев. В доклада се правят сценарии, изсмукани от пръстите – за затварянето на всички ТЕЦ, не се разглеждат никакви други видове централи, а само се казва, че трябва да строим “Белене”. Личат манипулациите с прогнозата за цената на тока. Според прогнозата на БАН токът до 2030 г. ще поскъпне с 75%, а не с 10%, както посочват други икономисти. Пълният доклад трябва да бъде публикуван.

Пълен запис от пресконференцията