Уволнението на директора на Център „Фонд за лечение на деца“ поставя в риск живота и навременното лечение на 70 чакащи болни деца

 

Зелените подкрепяме позицията, изразена от Български дарителски форум:

„На 7-ми октомври, без основателни аргументи и без предизвестие, беше уволнен директорът на Център „Фонд за лечение на деца“ Павел Александров.

В момента ЦФЛД реално не функционира, защото няма и действащ Обществен съвет. Мандатът на последния Обществен съвет изтече през септември, а нов състав все още не е утвърден от Министерски съвет. Това блокира работата на фонда напълно и поставя в риск живота и навременното лечение на 70 чакащи болни деца.

По време на управлението на вече бившия директор на ЦФЛД е финансирано лечението на близо 2000 деца. Освен че броят на подпомогнатите за лечение деца нарасна в пъти за периода 2010 – 2013 год., важно е да се отбележи, че благодарение на споразумения между ръководството на фонда и големите медицински центрове в ЕС, разходите за лечение започнаха да намаляват чувствително от 2011 год. насам. С много от центровете вече е договорен прием на български деца с формуляр за планирано лечение S2, чрез който цените за медицинските процедури се редуцират до 50% спрямо офертите от периода 2005-2009 год. Спестените на данъкоплатеца средства само за 2012 год. са 4 млн.лева, не за сметка на лечението на деца.

Фондът съществено подобри и оптимизира работата си,  осигури пълна отчетност и прозрачност на дейността си. Сайтът на институцията поддържа ежедневно регистър на заявленията, публикува доклади за дейността си и новини за всяко заседание на Обществения съвет. Това не се случваше при предишното му управление.

Неотложно необходимо е  скъпоструващите медицински изделия, използвани при операции на деца с ортопедични и неврологични заболявания да преминат от ЦФЛД към НЗОК. Тази стъпка е спешна и крайно наложителна, за да се облекчи и фокусира работата на фонда върху основната дейност, за която е създаден – адекватно лечение на деца със заболявания, за които няма клинична пътека, медицински опит или налична техника у нас.

Натрапчиво е усещането ни, че така Министерство на здравеопазването се опитва да оправдае бездействието на свои структури като Комисия за лечение в чужбина.“

ПП Зелените счита уволнението на Павел Александров за поредната проява на безпринципност и шуробаджанащина в управлението на държавата. В това действие на ръководството на Министерство на здравеопазването виждаме открит политически реваншизъм, а не отговор на реален кадрови или административен проблем. Виден е стремежът да се осигури н авсяка цена работно място на партийната номенклатура.

Всичко това ни дава само още един аргумент за искане на незабавна оставка на Пламен Орешарски и правителството, както и на Народното събрание. Този стил на управление освен до икономическа, политическа и социална криза ще доведе и до физическата смърт на деца!

Зелените

15.10.2013