С едно законодателно решение депутатитe могат да спрат застрояването на Черноморието

Зелените, коалиция от природозащитни организации „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара и Българска асоциация за алтернативен туризъм чрез независимия депутат Светлин Танчев внесохме предложения за промени на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, които могат да решат казуси като Карадере, Странджа, Иракли, „Дюнигейт” и много други подобни „горещи случаи”. Предложението ни дава лесно решение на неизпълненото обещание на БСП да създаде Национален парк „Българско Черноморие”. Но вместо да се ограничаваме само до държавните земи, ние включваме всички ценни дюни, диви плажове и крайбрежия – Странджа, Маслен Нос-Ропотамо-Алепу, нос Емине и Иракли, Карадере, Камчийски пясъци, Несебърските дюни, Калиакра, дюните при Шабла и Дуранкулак и др., които за съжаление са предимно частни. Предложението ни осмисля и по законодателен път трайно решава и проблема със застрояването на заменките направени в най-ценните природни територии. Ярък пример са 6-те километра бивши защитени пясъчни дюни на Камчийски пясъци, които се водят вече на хартия „урбанизирана” територия. Същото важи за Карадере, където проектът сега е сведен до „урбанизиран” имот, но е такъв само на хартия, а реално това са защитени местообитания.

Вместо обаче да се затъва в корупция, наказателни процедури и десетки случаи на нарушения на европейското природозащитно законодателство, нашето предложение е просто – да се спре всяко ново строителство в двукилометровата ивица (зони А и Б) от териториите по НАТУРА 2000 за опазване на защитени природни местообитания и видове. В тези двукилометрови територии от НАТУРА почти няма застроени места.

Текстът на предложението ни е изготвен съвместно със специалисти архитекти и са предвидени изключения от правилото да няма застрояване – за инженерната инфраструктура (вкл. пречиствателни станции, линейни обекти и т.н.); за надграждане, разширяване, модернизиране и промяна на съществуващи сгради и строежи; за всички видове преместваеми обекти и др. подобни. На фона на масивното застрояване и бетониране на цялото ни крайбрежие тези „зелени природни острови” са последният ни шанс да оставим малко съхранена природа за бъдещите поколения.

Част от предложенията за промени в ЗУЧК бяха разгледани на заседанието на Комисията по регионална политика и местно самоуправление преди седмица и бяха отхвърлени чрез гласуване „въздържал се” от всички политически сили. Друга част от текстовете ще бъдат разгледани на утрешното заседание на комисията. Въпреки че бяха отхвърлени от комисията, предложенията ще бъдат гледани и в пленарна зала, където могат да бъдат приети при наличие на добра воля от страна на политическите сили в парламента.

Вносители на предложението са: Политическа партия „Зелените”, коалиция от природозащитни организации „За да остане природа в България”, Българска туристическа камара и Българска асоциация за алтернативен туризъм.