Сделката за ЧЕЗ и АЕЦ Белене – още зависимости, корупция и непрозрачност

Позиция на Зелените – 27.02.2017

Решението на ЧЕЗ да продаде активите си и по този начин да излезе от българския пазар е притеснителен сигнал за състоянието на икономиката, както и за стабилността и предсказуемостта на политическата среда в страната ни. Изтеглянето на чуждестранните инвеститори е силен лош сигнал за инвестиционния климат, и то в период на глобален икономически бум. Липсата на интерес от конкурентни, опитни и разпознаваеми на глобално ниво кандидати за този бележещ значителен ръст частен бизнес означава, че България не се възприема като благоприятна дестинация дори от представители на консервативни и регулирани бизнес сектори.

Въпреки че по смисъла на междутърговските отношения ЧЕЗ е напълно свободен да одобри кандидат за покупката на бизнеса си, настоящата ситуация е тест за това съответните институции да проверят състоятелността на избрания купувач да финансира и да осигури безпроблемното управление на този стратегически за цяла България бизнес. Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да извършат необходимите проверки и да се произнесат относно състоятелността на “Инерком”да поеме функциите на електроразпределително дружество. Тези институции трябва ясно и непоколебимо да отговорят на обществените съмнения за непрозрачна собственост и скрити интереси, прозиращи зад неизвестният семеен бизнес от Пазарджик. Полезна отправна точка за необходимите анализи и компетенции на новия собственик на ЧЕЗ България би следвало да бъдат заложените още в предприватизационния процес критерии.

В този контекст, притеснително е незабавилото се и ден след официалната оставка на Министър Теменужка Петкова изказване на Бойко Борисов в подкрепа на регионална атомна електроцентрала за Балканите в Белене. Отново се търси решение, спонсорирано от ЕС след като проектът се е провалил в доказването на инвестиционна логика. Регионалното сътрудничество в сферата на енергетиката е един от новите принципи залегнали в редица от новопредложените регламенти и директиви в пакета “Чиста енергия за всички” на Европейската комисия от 30 ноември 2016. Целта му обаче е да активира инвестиции и регионално сътрудничество по мерки, свързани с внедряването на нови технологии, възобновяема енергийни източници и изграждането на умни, децентрализирани, локални енергийни системи. Предложението за регионална атомна елетроцентрала изпраща грешен сигнал както към региона, така и към ЕС относно целите и приоритетите на страната ни в ключовия етап на междуинституционални преговори по пакета “Чиста енергия за всички”.

Регионалното сътрудничество, както е представено в Стратегията на Зелените е шанс за българската икономика да се профилира в нишови високотехнологични сектори като дигитализацията на енергийната система и технологии за възобновяеми енергийни източници. Тази възможност би била тотално унищожена с решението на правителството да употреби потенциала на регионалното сътрудничество с цел да реанимира мъртвеца АЕЦ “Белене”.