Росен Богомилов е сред най-свежите нови лица в кампанията – с номер 13 в бюлетината, преференция 106

Учител по история и география, заместник-директор на 103-о училище в София, член на Управителния съвет на „Заедно в час.” С преференция 106 той отново е в ролята на „отличник.” Така е свикнал от малък, в родното Койнаре, отличник е бил и като студент – ВТУ, специалност История и география и магистър по образователен мениджмънт.

„Образованието е моята силна експертиза. Това е областта, в която се чувствам най-силен и най-уверен, а и това е моята кауза от университета до ден днешен“, Като бъде избран за евродепутат, това ще е сферата, в която ще работи и в Брюксел. Поставил си е три приоритета. „Първото направление, в което бих искал да работя, е свързано с образователни политики за българите в чужбина. Много от нас имат близки, познати и роднини в чужбина и за мен е важно да говорим за българите в чужбина и за техния образователен статус. Българският език трябва да може да бъде избиран като матуритетен във всички европейски страни“, смята той. Другият проблем, за решаването на който ще работи, е децата, които се връщат от чужбина, и тяхната интеграция. „Трудно успяваме да задържим в училище децата, които се връщат от чужбина. В това отношение нямаме политики. „Трябва да имаме ясна стратегия за това къде в чужбина са нашите деца, какво правят и какви биха били възможностите им, връщайки се в България“. Третият му приоритет е свързан с успешното интегриране на маргинализирани групи на пазара на труда. Когато говорим за хора от ромското малцинство или за други етнически групи, ние трябва да говорим в контекста, в който живеят и в който се намират, и не бива да слагаме всички под общ знаменател“. Когато говорим за маргинализирани групи, ние трябва да подхождаме диференцирано“. Убеден е, че политиката за интегрирането на ромските малцинства и конкретно на пазара на труда минава през образованието.