Промяната в позицията на българското правителство позволи глифозатът да бъде използван още 5 години

Позиция на Зелените относно подновяването на разрешението за употреба на хербицида глифозат в ЕС

На 27 ноември Апелативната комисия на ЕС, в която гласуват страните-членки, взе решение за подновяване на разрешението за използване на глифозата. Той е най-широко употребяваният хербицид в света и се използва прекомерно от небиологичните фермери, както и на детски площадки, паркове и други обществени места. Следи се срещат в много храни и напитки, както и в почвата и водата. Той също е откриван в човешката кърма и урина. През март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака (IACR) към Световната здравна организация заключи, че глифозатът е генотоксичен, т.е. променя ДНК и е вероятен канцероген.

Разделението в ЕС относно хербицида се проточва от юни 2016 г. насам, когато изтече предишната 15-годишна лицензия и бе издадено 18-месечно удължаване. Европейската комисия първоначално препоръча да се одобри употребата на хербицида за още десет години. Въпреки това, изправени пред предполагаемите опасности от употребата на глифозата, миналия месец експертите се отдръпнаха от позицията за такова подновяване, след което комисията предложи да се съкрати срокът до пет години. По-рано този месец Европейската комисия не успя да спечели мнозинството, необходимо за разширяване на лиценза до 2022 г., а България беше сред страните-членки, които гласуваха „въздържал се“. Това на практика означаваше, че не се дава зелена светлина за разрешението.

Българското правителство промени позицията си и на 27.11.2017 г. гласува „за“ подновяване на разрешението. Гласовете на страните-членки бяха толкова разделени, че всеки глас беше ключов за крайния резултат. Дори и със своята малка тежест в подобни гласувания, ако България беше гласувала „против“ или дори „въздържала се“, глифозатът нямаше да бъде одобрен. Зелените считаме подобна промяна, без да бъде проведена публична дискусия и дори без изявление за мотивите, за недопустима.

Българското правителство е длъжно, макар и пост-фактум, да даде обяснение за решението си, защото одобрението, макар и само за пет години, е пропусната възможност да се отървем от този рисков хербицид и да започнем да отдалечаваме фермерите от влиянието на химическата индустрия. Още пет години глифозатът ще излага на риск нашето здраве и околна среда и ще е сериозна пречка пред по-здравословните, екологични и устойчиви земеделски методи.