Покана за свикване на национално събрание на ПП „Зелените“, 06.01.2018

На 06.01.2018 г. (събота) политическа партия “Зелените” ще проведе редовното си Национално събрание.

На него ще бъдат дискутирани промени в Устава на партията, както и ще бъдат избрани нови управителни и контролни органи. Широкото представителство на всички местни организации е изключително важно. Събранието е отворено и за външни гости.

 Дневен ред за Националното събрание

1. Отчет на Националния съвет за 2017 година.
2. Избор на нови управителни и контролни органи.
3. Промени в Програмата на ПП „Зелените“.
4. Промени в Устава на ПП „Зелените“
5. Разни

Национално събрание ще се проведе в хотел „Кедър“ на БАН, с адрес: ул. „Шипченски проход“ 50, гр. София.

Регистрация: 06.01.2018, 9.00 – 9.30 часа
Начален час: 06.01.2018, 9.30 часа

Съгласно решение на Националния съвет на Зелените от 29.11.2017 г., броят на делегатите на всяка МО за предстоящото Национално събрание може да бъде до 5 души, включително председателите на местната организация.

За да са легитимни делегатите, е необходим надлежно оформен протокол от  заседанието  на МО, на което те са избрани за делегати, подписан от председател и секретар на организацията.

 

04.12.2017 г.
гр. София

04.05.2017 година