Покана за свикване на национално събрание на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ“

На 10 юни 2017 г. (събота) политическа партия “Зелените” ще проведе редовното си Национално събрание.

На него ще бъдат дискутирани промени в Устава на партията, както и ще бъде отчетена работата на ръководните органи и предизборния щаб за отминалите парламентарни избори. Широкото представителство на всички местни организации е изключително важно. Събранието е отворено и за външни гости.

 Дневен ред за Националното събрание:

  1. Отчет на Предизборния щаб за изборите на 26 март 2017 година.
  2. Отчет на НС
  3. Доклад на КС
  4. Промени в устава
  5. Разни

Национално събрание ще се проведе na бул. Иван Иванов 10, арт хотел Симона, гр. София.

Регистрация: 10.06.2017, 9:30 – 10:00 ч.
Начален час: 10.06.2017, 10:00 ч.

Съгласно решение на Националния съвет на Зелените от 03.05.2017 г., броят на делегатите на всяка МО за предстоящото Национално събрание може да бъде до 5 души, включително председателите на местната организация.

За да са легитимни делегатите е необходим надлежно оформен протокол от заседанието на МО, на което те са избрани за делегати.

София

04.05.2017 година