Парламентарен въпрос за Пирин до Комисията

Зелените, чрез групата на Зелените в Европейския парламент, зададохме парламентарен въпрос на Европейската комисия по казуса с Национален парк пирин.

Въпросите са три:
1. Как Комисията оценява промените в плана за управление на НП Пирин, липсата на ОВОС и начинът му на приемане от Министерския съвет?
2. Уверена ли е Европейската комисия, че законодателството на Европейския съюз е спазено?
3. Какъв е статута на разследването 6240/14/ENVI. (В Европейската комисия в момента тече разследване за възможни нередности при дейности по заменянето на съоръжения от страна на концесионера на ски зоната в НП Пирин. – бел.ред.)

Европейската комисия е задължена да оговори на въпросите.

Оригиналният парламентарен въпрос на английски: