Отворено писмо от ПП „Зелените“ до Президента на Република България

Относно: Мониторинг и оповестяване на информацията за радиационно замърсяване над Република България


Уважаеми г-н Президент,

Силно сме разтревожени от реакциите на българските институции и дали в момента са готови да осигурят безопасност на всички нас като граждани. Информация по изключително чувствителната тема за радиоактивната обстановка и наличие на Рутений 106 на територията на Република България – е поднесена със закъснение и по не много професионален начин. Смятаме, че това е тема, която трябва да се разгледа от Консултативния съвет за национална сигурност.

В края на месец септември в Източна Европа, в неуточнен засега обект, вероятно в Южен Урал, възниква радиационна авария. По данни на френския Институт за ядрена безопасност и радиационна защита (IRSN) [1] и Nuclear Transparency Watch [2], в атмосферата са попаднали между 100 и 300 терабекерела от радиоактивния изотоп Рутений 106. Този радионуклид е с изкуствен произход и се получава при реакцията на делене на тежките ядра. Евентуалното попадане на частици от него в човешкото тяло може да има трайни негативни последствия.

Измерените активности на въздуха над България и страните от ЕС са под допустимите норми, но са много над нормалните нива. Първото оповестяване за наличието на този изотоп във въздуха е на 3 октомври от страни в Западна Европа. Едва на 6 октомври Агенцията за ядрено регулиране оповести (само) на сайта си за наличието на рутений-106 във въздуха, включително над България [3]. Това е и единственото съобщение, тъй като никоя друга държавна институция не е направила това. В резултат, мнозинството български граждани научиха за преминаването на тези емисии над страната ни едва в средата на месец ноември, след като информацията бе разпространена от големите обществени медии.

Няма информация дали българските институции са предприели допълнителни мерки за измерване активността на Рутений 106 във въздуха. За сравнение – още на 3 октомври IRSN е мобилизирал всички възможни технически средства и персонал за допълнителни измервания и анализи.

Последният доклад на IRSN от 9 октомври, както и изтекли дни по-късно документи от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) [4] показват много притеснителни данни. Оказва се, че високи нива от Рутений 106 са измерени още на 2 октомври, или 4 дни преди оповестяването в сайта на АЯР. От същия документ става ясно, че на 30-ти септември в станция Бекет, Румъния (в близост до Козлодуй) резултатите са значително по-високи отколкото са отчетени в Козлодуй. Измерванията от Букурещ, Черна вода и Крайова, също от 30 септември, показват най-високите за Европа нива на Рутений 106. От тези данни може да се предположи, че радиоактивните въздушни маси, идвайки от изток-североизток, са преминали над долното течение на река Дунав и следователно с най-големи концентрации на Рутений 106 над Южна Румъния и Северна България, при това, седмица преди тази информация да бъде оповестена на сайта на Агенцията за ядрено регулиране. Учудване буди и това, че МААЕ показва само данни от Козлодуй, въпреки наличието на многото станции от българската мониторингова мрежа.

Много притеснителен е фактът, че АЯР досега не е информирала българските граждани за степента на опасност на аварията, за която IRSN твърди, че е от пета степен по международната скала INES.

Уважаеми г-н Президент,

Освен ангажиментите за конкретни мерки за реакция при ядрени и радиационни аварии, българските институции би следвало да оповестяват своевременно и адекватно всяка по-висока и нетрадиционна поява на радиоактивни елементи над територията на страната, за да могат българските граждани да предприемат мерки за защита на здравето и живота си. Всички български граждани, които имат спомен от средата на 80-те години и скритата тогава информация за високото радиоактивно замърсяване от ядрената катастрофа в Чернобил, трябва да бъдат убедени, че България вече не живее в тоталитарния строй, при който информация от този тип се прикрива. Ненавременната и недостатъчно адекватна реакция на българските институции при последното радиоактивно замърсяване с Рутений 106, наличието на ядрени комплекси и установки с мощни радиоактивни източници в България и региона, както и нарастващата заплаха от тероризъм будят основателна тревога.

Мониторингът на радиоактивни изотопи в околната среда и своевременното и адекватно информиране на българските граждани при наличие на радиационно замърсяване следва да бъде от първостепенно значение за гарантиране на националната сигурност и общественото здраве.

Призоваваме Ви, по смисъла на ЗКСНС, на следващото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност да се обсъди възникналата ситуация и да се приеме становище, както и предложения за прилагане на най-добрите практики за измерване, оповестяване и реакция при повишени нива на радиоактивност в околната среда.

С уважение:
Зарица Георгиева
Владислав Панев
(Съпредседатели на ПП „Зелените“)

01.12.2017 г.
София

––––––––––––––––––

Бележки:

[1] http://www.irsn.fr/EN/newsroom/News/Pages/20171109_Detection-of-Ruthenium-106-in-France-and-in-Europe-Results-of-IRSN-investigations.aspx

[2] http://www.nuclear-transparency-watch.eu/activities/nuclear-emergency-preparedness-and-response/strong-secret-radioactive-release-in-russia-analysis-of-the-french-association-for-control-of-radioactivity-in-the-west-acro.html

[3] http://www.bnra.bg/bg/news/20171006

[4] http://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2017/11/Summary_of_Ru-106_measurements_in_Europe_at_2017-10-13_at_1900_UTC_UTC_Technical_Attachment-2.pdf