Нужни са спешни мерки за предотвратяване на катастрофата на пенсионния модел. Национализацията не е сред тях.

Позиция на ПП „Зелените“

15.12.2014 г.

Неустойчивата пенсионна система е един от главните рискове за финансовата стабилност на България през следващите десетилетия. Демографската катастрофа и масовата емиграция от страната вещаят поредица от кризи. Тя може да се предотврати само чрез добре обмислена стратегия за реформа на пенсионния модел,която да е насочена към устойчивост, предвидимост и сигурност за работещите, че ще получават достойни пенсии, когато остареят.

Зелените наблюдаваме с тревога, че вместо да подходят сериозно към темата, управляващите са на път да вземат необмислени решения, които да компрометират допълнително системата. За нас благоденствието на хората и опазването на околната среда вървят ръка за ръка, защото е доказан факт, че проспериращите нации отделят много по-голямо внимание на природата. Споделяме позицията, че пенсионното осигуряване има нужда от сериозен ремонт. Очевидно е,че регулаторът в лицето на Комисията за финансов надзор (КФН) не си изпълнява задълженията на ниво и допуска източване на част от пенсионните фондове от техните мениджъри чрез инвестиции в свързани лица. Това налива вода в мелницата на желаещите да унищожат индивидуалните спестявания наработещите българи за пенсия чрез редуциране и постепенно прекратяване на допълнителното осигуряване. Апетитът за това не е случаен. Частните пенсионни фондове управляват активи за 8 млрд. лв. Това е сума, която би решила бюджетните проблеми на страната за период от 2-3 години.

Според нас пътят към национализацията няма да доведе до нищо добро. Единственото, което ще постигне, е временно покриване на бюджетните дефицити. Това обаче изглежда като логично решение само за правителство, което гледа на публичните финанси с хоризонт от един мандат. Хоризонтът на истинския държавник трябва да бъде за десетилетия напред.

Нашите предложения за спешни действия за оздравяване на пенсионната система са следните:

1. Промени в Кодекса за социално осигуряване и в ръководния състав на КФН, които да направят невъзможно източването на частни пенсионни фондове по какъвто и да било начин;

2. Ясни действия на асоциацията на пенсионно осигурителните дружества в посока на прекратяване на лошите практики в бранша;

3. Демократизация на втория стълб чрез въвеждане на лична осигурителна сметка, така че гражданите да инвестират вноската си за пенсия в каквито пожелаят финансови инструменти (например ДЦК, застраховки“Живот“, договорни фондове, банкови депозити). В момента изборът им е ограничен до 9 пенсионни фонда, което създава възможности за формиране на олигопол.

Преодоляването на риска от осигурителна катастрофа е процес,който налага компетентно и отговорно действие от всички заинтересовани страни. Соловите акции може да са чудесни за вдигане на личен рейтинг, но могат да са пагубни за цялата финансова система. Наред с мерките за оздравяване на втория стълб е нужно да се осигури и капитализиране на т. нар. солидарен модел. Според нас това може да се осъществи със значително увеличаване на активите на Сребърния фонд чрез прехвърляне към него на акции от държавни компании. При всички положения е нужен сериозен дебат за пенсионната система, защото заравянето на глави в пясъка от която и да е страна в нея обрича модела на катастрофа.