Необходими са спешни промени в Изборния кодекс – становищe на ПП Зелените

Националният съвет на ПП Зелените счита за абсолютно наложителни следните спешни промени в Изборния кодекс:

– За регистрация на партии, граждански листи и независими депутати: до 2500 подписа, без паричен депозит.

– Пълна забрана във всички медии на политическата реклама, с изключение на провеждане на политически дебати в електронните медии и представяне на политически позиции и програми в печатните. Обществените медии с безплатен достъп и равнопоставено участие на всички участници в дебатите в обществените медии;

– Без никакви преференции за всички субекти, регистрирани за изборите.

– Преференциална система без праг (задължителна преференция, гласуване възможно единствено и само за кандидати от листата, а не за самата партия) .

– За влизане в Народното събрание определяне на праг 0,41% или 1/240 част от избирателите (необходимият брой избиратели за избора на един народен представител).

– Представители на всички партии участват в избирателните комисии, като окончателният състав на съставана избирателните комисии се определя на случаен принцип. Осигурен постоянен открит достъп до заседанията на комисиите.

– Възможност за граждански представител в Избирателните комисии. Регистрира се в РИК при заявено желание от 50 граждани, предоставили лични данни.

– Въвеждане на Национална листа за изборите за Народно събрание. Представителност на регионите: в листата срещу всеки кандидат пише мястото, където живее. Той е задължен да има офис на това място и да бъде достъпен за гражданите.

– Свободно гласуване вместо гласуване по адресна регистрация. Удостоверяване на уникалността на гласуването с паспорт за гласуване (или карта/удостоверение), който се изпраща по пощата или се получава лично в общината, заедно с интегралната бюлетина. Получаване на разписка при гласуването. Паспорът за гласуване (Картата/Удостоверението) отива в ГРАО, а бюлетините в ЦИК.

– Отстраняване на народни представители (вместо отзоваване) при невъзможност за изпълнение на задълженията (което включва неизвинено отсъствие от работното място повече от определен брой дни или гласуване с чужда карта), депутатът бива отстранен и на негово място влиза следващият от съответната листа.

ПП Зелените
26 юни 2013 г.