Мотиви за прекратяване участието на ПП „Зелените“ в структурите на Реформаторския блок

На 13 ноември 2013 г. Националният съвет на политическа партия „Зелените“ проведе извънредно заседание, на което бе взето решение партията да прекрати участието си в структурите на Реформаторския блок.

Взехме това решение след продължили с месеци дискусии и неколкократни процедури за гласуване по въпроса за участието ни в блока и смисъла на нашата дейност там. Решението беше взето с 16 гласа „за“ и 13 гласа „против“. Явната липса на единодушие по въпроса сред членовете и симпатизантите на партията доведе до вътрешни неразбирателства и намали обсега ни на дейност като партия.

С оглед на продължаващите разногласия по въпроса, считаме, че цялостта и единството на партията ни са наш приоритет в този критичен за страната момент, когато от нас като граждански активисти зависи дали ще поставим основите на демократично общество или ще се плъзнем по инерцията на задкулисието и олигархичното управление.

Тук е мястото да отбележим, че нашите декларации от началото на лятото послужиха за създаването на гражданско обединение около ценности като свободата на личността и на демократичното развитие на България. Целта беше да се изработи основа, върху която гражданското общество да може устойчиво да се развива в страната ни. Първите стъпки бяха насочени към прекъсване влиянието на мафията в България. С времето други партии заявиха готовност да се включат в нашата инициатива и така се зароди Реформаторският блок. По време на активното ни участие в него бяха създадени няколко документа, които очертават началата на демокрацията в съвременното общество – наши цели и принципи. Категорично поддържаме заявените в тези документи позиции.

В момента, обаче, членовете и симпатизантите ни са раздвоени по въпроса дали самите „реформатори“ са достатъчно реформирани. След няколко инцидента, като формирането на, макар и неофициални, структури на Реформаторския блок в Пловдив и Пазарджик без участието на Зелените, присъствието ни в тази политическа формация започна да придобива измерения, различни от първоначално заявените общи цели. Блокът открито върви към коалиция и обединение на част от политическия спектър, което не е било наша цел при сформирането му. По отношение на подобно задълбочаване на взаимоотношенията ни с тези партии в нашата партия не съществува единодушие. Решение за участие в коалиция с други партии не е обсъждано от нас, защото това е правомощие на Националното ни събрание, което ще се проведе през месец януари 2014 г.

Друг аргумент за нашето решение е, че с някои от участниците в Реформаторския блок имаме сериозни различия по екологични въпроси, които са от първостепенна важност за „Зелените“. Наскоро двама представители на партии от Реформаторския блок подкрепиха в Европарламента решение срещу провеждането на прецизни екологични оценки на всички сондажи за шистов газ, което за „Зелените“ е абсолютно неприемливо. Освен това, участието в Реформаторския блок на лица, вземали управленски решения в разрез с принципите на зелената политика, допълнително ни отдалечава от желание за участие в това обединение.

С оглед на горното, прекратяваме участието си в структурите на Реформаторския блок. Като самостоятелна партия ще продължим да действаме за демафиотизация на страната и за насърчаване развитието на реално и устойчиво гражданско общество. Ще продължим да отстояваме зелената политика, част от която е демократизирането на България. Ще продължим да работим за принципите, които винаги сме защитавали – правото на живот в свободно общество и в чиста околна среда. Ще си сътрудничим с всички граждани и организации за премахване на престъпното политическо статукво.

Зелените

18.11.2013