Зелените призоваваме за спазване на човешките права на задържаните в Сърбия протестиращи

Декларация на ПП „Зелените“

16.12.2014

По повод задържането на активисти по време на Третата среща на правителствените ръководители на държавите от Централна и Източна Европа и Китай в Сърбия, сред които 7 български граждани, Зелените призоваваме за спазване на човешките им права. Според Хартата на основните права на ЕС, всеки гражданин има право на мирен протест (чл.11 и чл.12). Като кандидат-член на ЕС, Сърбия би следвало да гарантира спазването на тази харта. Очакваме представителите на българската държава на този форум да повдигнат въпроса за правата на задържаните български граждани на най-високо ниво.