Зелените предлагаме широка дискусия и ефективни мерки за проблемите в земеделието

Скандалът с мораториума върху свободната продажба на български земи на граждани от ЕС е поредният, който издава управленското безсилие на българските правителства. Удължаването, гласувано от 42-то Народно събрание на 22-ри октомври 2013, е неефективна, популистка и половинчата мярка, която няма да доведе до решение на проблема с окрупняването, монополизацията и концентрацията на земеделски земи в нечисти ръце.

Няколко поредни правителства на различни корумпирани партии умишлено задълбочаваха проблема с отлагането му, без да предложат действащи решения. Същевременно отричането от залегнали в предприсъединителния договор с ЕС клаузи в последния момент подронват авторитета на държавата България пред европейските ни партньори и на народните представители в очите на българските граждани.

Зелените предлагаме различна политика по отношение на земята, която да гарантира националния суверенитет, интересите на  европейските граждани, хранителната независимост на България, наличието на биологична храна на достъпни цени, справеливото заплащане за труда на земеделските стопани.

Затова предлагаме незабавно да бъдат приложени следните мерки:
– Забрана за офшорни компании и фирми с неясна собственост да притежават, наемат и арендират земеделска земя.
– Таван за притежание и вземане под аренда на земеделска земя на територията на цялата държава.
– Въвеждане на прогресивен данък върху земеделската земя с необлагаем минимум, чийто размер ще подложим на дискусия.
– Свободен избор за собствениците на земи кога, на кого и на каква цена да продадат или да отдадат под наем и аренда земята си.
– Премахване на узаконените практики на насилствено заграбване на земеделска земя.
– Въвеждане на регулации, гарантиращи, че едно физическо или юридическо лице не могат да притежават по-голямата част от едно землище.
– Максималната сума земеделски субсидии от ЕС за земеделски собственик или свързани лица да бъде 100 000 евро.
– Разработване в рамките на една календарна година на Единен национален кадастър, базиран на най-съвременните технологии.

Тези предложения могат да послужат за основа на широка обществена дискусия, в която всички заинтересовани страни (браншови организации, институции, НПО, граждани и граждански организации, земеделски стопани, експерти и партии и др.) да изкажат своите аргументи и виждания.

Зелените
03.11.2013