Зелените подкрепяме протеста на биоземеделците и животновъдите

21 март 2017 г.

Зелените подкрепяме насрочения за 22 март, сряда, от 11:00 ч. протест пред сградата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) срещу спирането на приема на нови заявления за биоземеделие и агроекология, което обрича на фалит хиляди малки фермери в страната. Приканваме всички свои симпатизанти да се присъединят към справедливите искания на фермерите, практикуващи биологично земеделие и животновъдство.

Напомняме, че заради погрешна и зависима от „мастодонтите“ в земеделието политика на последните български правителства, субсидиите за биоземеделие и агроекология бяха скоропостижно източени от големите зърнопроизводители и арендатори на огромни земеделски площ. Това се случи основно чрез фиктивно поемане на ангажимент за преминаване към биоземеделие, с което големите земеделски стопанства получиха допълнителни точки и по кандидатстване по други проекти – основно инвестиционни мерки. Другият механизъм, по който големите производители източват парите за агроекология, е чрез мерките за сеитбооборот.

Въпреки обещанията за диалог, анализиране на проблема и търсене на решения, до този момент биоземеделците и животновъдите не са получили никакви данни и отговори от МЗХ на поставените от въпроси по отношение изпълнението на предвидените от Програмата за развитие на селските райони мерки за подкрепа на екологосъобразното земеделие и животновъдство в страната.

Като капак на всичко, на 20 март, въпреки многобройни становища и протести на браншови организации на биопроизводители, Българската агенция по безопасност на храните е дала разрешение за пускане на пазара на препарати за растителна защита с неоникотиноидни пестициди. Припомняме, че през 2013 г., след задълбочена научна оценка на Европейския орган за безопасност на храните и гласуване от страна на държавите-членки, Европейската комисия ограничи използването на такива пестициди, които представляват „висок остър риск“ за медоносните пчели. Обстойни научни данни показват, че тези вещества причиняват сериозен спад в пчелните популации в световен и регионален мащаб и създават сериозна заплаха за земеделието, както в България, така и по целия свят.

За пореден път българските институции взимат решения, които са в разрез с добрите практики в Европейския съюз, и не само че създават пречки пред биопроизводителите, но и ограничават възможностите за здравословно хранене и начин на живот на хиляди български граждани, които разчитат на продукцията на тези производители.