Зелените: Отхвърлянето на референдума ще радикализира конфликта в „Младост“

Позиция на ПП „Зелените“
6 април 2017 г.

Зелените настояваме членовете на Столичния общински съвет да приемат предложението на гражданите на „Младост“ за провеждане на местен референдум срещу застрояването на квартала, като въпросите се редактират така, че да бъдат законосъобразни. Такова предложение беше направено през изминалата седмица и от общинския съветник на Зелените Иван Велков.

Недопустимо е волята на подписалите се жители на „Младост“ да бъде изкривявана и заличавана чрез процедурни хватки. Презастрояването на квартала е факт и е съвсем нормално срещу него да има активно гражданско противодействие. Особено, когато в много от случаите става въпрос за тъмни сделки с участието на управлявалите Столична община през последните 30 години.

Настояваме за широк обществен дебат с участието на всички страни в процеса, така че да бъдат защитени както интересите на собствениците на парцели, така и тези на гражданите. Не е приемливо „Младост“ да се превърне в роб на бетона и автомобилите с все по-намаляващи зелени площи. Сигурни сме, че разумно и работещо решение може да се намери само чрез диалог между заинтересованите страни. Всяко друго действие радикализира положението. Отхвърлянето на референдума в „Младост“ ще доведе до верижна реакция във всички райони, превърнати в строителни площадки.

Позиция на Иван Велков, Зам.-председател на Столичен общински съвет:

На съвместното заседание на две от комисиите, в които участвах, след подробното ми запознаване с всички становища по темата, предложих да редактираме текста на въпросите, за да се излезе от този казус с ползи за всички заинтересовани страни. Вместо това бе подложено на гласуване предложението за отхвърляне на провеждането на референдума, поради незаконосъобразност на въпросите.
Гласувах „Въздържал се“.

За мен въпросът не е „за“ или „против“ референдума. Казах в залата, че съм последният човек, който би имал нещо против допитванията и референдумите като инструмент за пряка демокрация, за която от години ратувам. Въпросът за мен е „за“ или „против“ мораториума, който няма да реши проблемите. Дори би създал нови.