Зелените настояваме за спешни действия срещу газовия монопол

Позиция на ПП „Зелените“
25 април 2017 г.

На 4 май 2017 г. изтича срокът, който Европейската комисия даде на 5 източноевропейски държави, вкл. и България, да представят становище относно заключението от антимонополното разследване на ЕК срещу Газпром, което установи прекомерно високи цени на руския газ в тези страни, както и относно предложените от Газпром ангажименти.

Зелените сме силно притеснени, че България, която следва да е най-заинтересована от успешното приключване на тази процедура, все още не е изготвила своя позиция по темата. Нещо повече, служебното правителство оповести след дълго мълчание намерението си да поиска удължаване на този срок с идеята да прехвърли „горещия картоф“ на следващото правителство. Тогава обаче може да се окаже късно. Ако ЕК не уважи това искане, България губи правото си да участва в преговорите между ЕК и Газпром за осигуряване на конкурентни цени на газа, за достъп на конкуренти до газовия пазар чрез създаване на междусистемни връзки, както и за отказ от неустойка за спирането на Южен поток.

Едва ли може да има съмнение, че националните интереси на страната ни изискват тази позиция да е ЗА максимална конкуренция при доставчиците и интеграция на европейския енергиен пазар с цел по-конкурентни условия за бизнеса и потребителите. Досегашната практика обаче показва, че голяма част от политиците поставят интересите на „Газпром“ пред националните такива. Затова Зелените ще настояваме за максимална прозрачност на преговорите и участие на всички заинтересовани страни при определянето на българската позиция, както и приемането й в максимално кратък срок след публични дебати в парламента.

За съжаление досега нито една парламентарно представена партия не е оповестила позицията си. Затова призоваваме всички партии, неправителствени организации и граждани, които са „за” участие на България в преговорите между ЕК и Газпром, да обединим усилията си и да заставим правителството и парламента да изпълнят задълженията си в срок.

В дългосрочен план, Зелените ще настояваме за изготвяне на национална икономическа стратегия, която да залага на приоритетно развитие на „умни“ индустрии, базирани на възобновяема енергия, безотпадни технологии и рециклиране, а не на такива, залагащи на изкопаемите горива и ресурси, които са предимно вносни. Това не само ще направи икономиката ни по-конкурентоспособна, но ще ни позволи да запазим природата и да гарантираме по-високо качество на живот на хората.