Зелените настояваме за незабавно уволнение на служителите от БАБХ, отговорни за убийството на 124 екзотични птици

Позиция на ПП „Зелените“
02.03.2018

Зелените настояваме незабавно да бъдат освободени от длъжност началникът на отдел „Защита на животните” към Областна дирекция по безопасност на храните – София (ОДБХ – София) Емил Славев и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните Дамян Илиев.

С недоказани аргументи за опасност от разпространение на птичи грип служители от ОДБХ – София, ръководени от Емил Славев са провели незаконни действия по изземане и умъртвяване на 124 екзотични птици, включително защитени видове според Вашингтонската конвенция (Конвенция за международна търговия със защитени видове от дивата фауна и флора), а Дамян Илиев не е предприел действия, за да предотврати унищожаването на птиците.

Според Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за спасителните центрове, институцията, която разпорежда настаняването на дадени животни в спасителен център, е компетентна да позволи освобождаването им при спазване на законовите изисквания. В случая тази институция е РИОСВ – Монтана, която е издала документ за настаняване на птиците в спасителния център на Зоологическа градина София, но не е разрешила последващи действия по освобождаване. Служителите на ОДБХ – София са нарушили и Закона за ветеринарномедицинска дейност, като са предприели евтаназиране на животни без участието на ветеринарен лекар.

Прекрачването на служебните правомощия е доказано, тъй като само два часа след убийството на птиците Административен съд – София се произнесе по жалбата на столичния зоопарк и постанови, че заповедта на БАБХ не трябва да се изпълнява поради липса на достатъчно аргументи за евтаназия.

Направените от БАБХ в последствие изявления, че две от умъртвените птици са били заразени с птичи грип, будят силни съмнения за манипулация, тъй като при изземането на птиците никой от служителите на БАБХ не е прегледал медицинската документация на зоопарка и не е поискал да бъдат проведени необходимите изследвания на място. Нещо повече, ако данни за зараза с птичи грип е имало, то БАБХ е пристъпила към безотговорно необезопасено транспортиране на потенциално заразени птици и по този начин сама е подложила на риск общественото здраве.

Зелените допускаме, че при така развилите се събития Столичният зоопарк и Фондация „Четири лапи“ имат основание за твърдението си, че акцията на БАБХ е отмъщение заради помощта, оказана от зоопарка при заминаването на лъвчетата Масуд и Терез за Холандия.

Поради всички тези данни призоваваме Прокуратурата и Инспектората на Министерството на земеделието, храните и горите да разследват задълбочено случая, да установят достоверността на изнесената информация и, ако тя се окажат вярна, да подведат виновните лица под дисциплинарна и наказателна отговорност.

Независимо от горното, висши чиновници, които нарушават законите в България или с бездействието си позволяват развихрянето на административен произвол, в никакъв случай не трябва да остават на ръководни постове в държавна агенция. Поради това настояваме Емил Славев и Дамян Илиев да бъдат отстранени от длъжност, докато тече разследване от компетентните органи.