Зелените: Едно ведомство трябва да е отговорно за урана във водата

Позиция на ПП „Зелените“
10.05.2017
Във връзка с разкритията за наличие на уран във водата в няколко области на България, Зелените смятаме, че нейното качество е в пряка връзка с националната сигурност на страната. Затова настояваме новото правителство да се заеме незабавно с проблема и в най-спешен порядък да приложи следните мерки:

1. Веднага да започне реорганизиране на работата на структурите, отговорни за качеството на водата. Да премахне съществуващия модел на хаотичност и прехвърляне на отговорността между няколко на брой регионални институции. Отговорна за решаването на проблема с урана трябва да бъде една модерно организирана институция, която да изпълнява ефективно задълженията си. Сегашната система позволява прехвърлянето на топката от едно ведомство на друго и в крайна сметка не води до резултати.

2. Да се актуализират методите и режимите на измерване и контролиране на качествата на водата, използвана от българските граждани, за да бъде гарантирано здравето и сигурността на българските граждани.

3. Да се осигури пълна прозрачност на дейността на институцията, а получаваните резултати от измерванията при всяка контролираща акция да се публикуват на сайта на институцията най-късно до три дни след излизането им.

4. Правителството да поръча изготвянето на коректна карта на обектите и областите в България, с повишено лъчение, която да бъде разпространена за информация на гражданите, а опасните обекти да бъдат обозначени с ясна маркировка.

5. Под прякото наблюдение на министър-председателя незабавно да бъде въведена програма за спешно обезопасяване на затворените обекти за добиване на уран. Да се провери дали мерките по премахването на опасността оттам са били адекватни и навременни.

6. Да се проведе информационно-разяснителна кампания относно предпазните мерки, които всяко едно домакинство може да вземе, за да сведе радиационните рискове до минимум.

Смятаме, че липсата на достатъчно информация е сериозна причина за повишаване на страха в българските граждани от проблема. Паралелът с аварията в Чернобил и преднамереното скриване на истината от комунистическата власт тогава е очевиден. Добрата и навременна информираност на гражданите за данните за водата и за предприеманите мерки е ключова за преодоляване на страха и за осигуряване на чиста и безопасна вода за хората, както и за повишаване на доверието в институциите.