Зелените: Добрите европейски правила у нас се превръщат в лоши практики

Отворено писмо от ПП „Зелените“ по повод твърденията на ПП ГЕРБ, че ветото върху Закона за концесиите е грешка
06.02.2017

През последните дни представители на ГЕРБ, сред които евродепутатът Емил Радев и бившите министри Лиляна Павлова и Томислав Дончев, заляха медийния ефир с опорни точки след наложеното на 2 февруари от Президента Радев вето върху Закона за концесиите. Припомняме, че Зелените и граждански организации първи призоваха Президента за вето на Закона, приет в последната седмица на Народното събрание с гласовете на 70 депутати.

Настоящото писмо е опровержение на всички тези опорни точки.

Опорна точка 1
Ветото ще доведе до санкции за България от Европейската комисия, тъй като властите ни закъсняват с транспонирането на еврозаконодателството.

Отговор на Зелените
България няма да плаща санкции, ако следващият Парламент приеме нов Закон за концесии, който транспонира Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия. През декември 2016 година имаме само предупреждение от Еврокомисията. За да се стигне до санкции, Еврокомисията трябва да изпрати допълнителни предупреждения, след това да заведе и да спечели дело в Европейския съд. Нещо повече, ако България беше приела Закон, който не транспонира Директивата правилно (вж. опорна точка 3), това щеше да доведе до ускорена наказателна процедура.

Прави впечатление, че ПП ГЕРБ много селективно се отнася към наказателните процедури. България от 10 години не желае да спазва законодателството в екологичната сфера, заради което бяха открити 14 наказателни процедури. За тази, свързана с унищожаването на защитена зона „Калиакра“, вече плащаме и ежедневни глоби. Скоро може да очакваме подобни глоби за зоната „Рила-буфер“ и липсата на заповеди за зоните от НАТУРА 2000, които могат да защитят черноморските плажове.

Опорна точка 2
Безсрочните концесии присъстват в евродирективата.

Отговор на Зелените
Чл. 18 на Директивата изрично гласи: „Срокът на концесиите е ограничен.“ Приетият Закон позволява с решение на Парламента или Общинския съвет да се подписват концесии със срок, надвишаващ 35 години, без да се определя максимален срок.

Опорна точка 3
Законът за концесиите копира 90% от Директивата за концесиите (според Емил Радев и 80% според Лиляна Павлова)

Отговор на Зелените
Някои от най-важните текстове от Закона бяха в противоречие с Директива 2014/23/ЕС. Така например Законът въведе ново понятие – концесия за ползване на държавна или общинска собственост. В Директивата има само концесии за строителство и концесии за услуги. В Закона имаше скрит реверанс към определени концесионери заради възможността стойността на концесията да се увеличи с 50% без да се променя концесионното възнаграждение. Също така, при прекратяване на концесионни договори по вина на концесионера, концендентът в лицето на държавата или общината ще дължи покриване на невъзстановените разходи на недобросъвестните концесионери (чл.150). За разлика от Директивата, Законът не предвиждаше никакви процедури, които да създават условия на гражданите, като съсобственици на държавната и общинска собственост, да изразят мнение при отдаване на концесия.

Опорна точка 4
Ако Президентът смята, че има параграфи или членове от закона, които не са безспорни, би трябвало ветото му да е върху тях, а не върху целия закон.

Отговор на Зелените
Ако Президентът наложи вето само върху някои членове, той отново не може да го обнародва и ще трябва да се изчака да го разгледа следващият Парламент.

Всеизвестен факт е, че добрите европейски правила у нас се превръщат в лоши практики. Концесионер, завзел територия с 60% над концесионната площ, отдавна би бил наказан във всяка държава, в която се спазва върховенството на закона, а икономическият просперитет се гради в честна конкуренция. Многобройността на подобни случаи в България както по Черноморието, така и в редица други ценни територии, ни кара да определим еднозначно отхвърления Закон за концесиите като пример за лобистко законотворчество. Подкрепяме напълно ветото, наложено от президента Радев и настояваме следващото Народно събрание да изработи един добър и съобразен с европейските правила закон по тази тема.

Зелените настояваме за спазване на закона от всички ползватели на държавна и общинска собственост. Настояваме за ликвидиране на сивия сектор, свързан с икономическо влияние и корупция, които рушат българската държавност.