Започваме събирането на подписи за регистрация на Зелените в ЦИК за изборите

Започваме кампания за събиране на подписи за регистрация на Зелените за изборите на 26 март 2017 г. Срокът за внасянето им в ЦИК е до 8 февруари, така че имаме само 10 дни да съберем нужните 2500 подписа плюс резерв от около 1000 подписа.

Както винаги, имаме нужда от малко ваша помощ за събирането на тези подписи. Ако можете, съберете от съседи, роднини, приятели, колеги… За да има за кого да гласуваме!

От тук можете да свалите:

Бланка за подписи в хартиен формат,

Декларация, която всеки събиращ подписи на публично място трябва да попълни и да има в себе си за представяне,

Удостоверение за регистрация на Зелените в Комисията за защита на личните данни.

Разпечатвайте и събирайте!

ВАЖНО!
Не номерирайте нищо – нито редовете, нито страниците!

Нека всеки, който започва събиране на подписи, да се свърже на мейла orgsec @ zelenite.bg с отговорника Стефан Ламбрев, за да уточни с него обработката и изпращането на документите.

Попълнените или започнати бланки изпратете до:
– пощенската ни кутия: Зелените, П.К. 1554, София 1000
офис на Еконт – София, Младост 1А, Пътеките, за Стефан Ламбрев, тел. 088 594 8465.

Подписките трябва да стигнат до нас най-късно до 6 февруари, понеделник, за да можем да ги обработим, окомплектоваме и внесем в ЦИК до 8 февруари.

Електронна бланка, за работни екипи упълномощени да извършват тази дейност следвайки инструкцията на Политическа партия Зелените на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и на основание Наредба № 1 за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (наричана за краткост Наредба 1)