Европейските зелени подкрепят протестите за спасяването на Пирин

Позиция на Европейската зелена партия
Брюксел, 11 януари 2018 г.

Съпредседателите на Европейските Зелени Моника Фрасиони и Райнхард Бутикофер коментират днешните протести срещу разрастването на ски курорта Банско в България:   „Планът на българското правителство за разширяване на ски курорта Банско е изключително обезпокоителен, тъй като ще има огромно влияние върху природата и биологичното разнообразие в Националния парк „Пирин“. Поради опустошителното въздействието, което строителството и дърводобива биха имали, ние подкрепяме хилядите хора в цялата страна, които излязоха на улицата, за да протестират.“

Пирин е световно наследство на ЮНЕСКО с изключителна универсална стойност и е защитен от директивата на ЕС за птиците и местообитанията чрез мрежата „Натура 2000“, тъй като предлага убежище за най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа.  Въпреки това, територията му отдавна е застрашена от неустойчиво развиван туризъм, причина за което са амбиции за разрастване на ски съоръженията. Подобно развитие следствие от неспазване на законодателството в България като предпоставка за обвързаности и корупция. Подкрепяме Зелените, партията-наш член в България, която призовава за устойчив подход към развитието на туризма в региона. Това включва съхраняване на природата, но и създаване на национална стратегия за зимни спортове, която да облагодетелства всички, а не само интересите на тясна група олигарси.

Европейските зелени се стремим да развиваме „зелен“ подход към политиката в областта на туризма, който предполага засилване позицията на Европа като водеща дестинация и същевременно защитава природата, която е ключовият фактор за привличане на туристи.

Ние защитаваме промяната в политиките, бизнес практиките и поведението на потребителите за хармонично съчетан с природата устойчив туристически сектор.

Тъй като България поема шестмесечното си председателство на Съвета на ЕС, настояваме властите да гарантират, че дейностите в тази област отговарят на всички правила на ЕС. Изключително важно е законодателството да бъде стриктно спазвано, за да се предпази паркът от последиците на необмислено и агресивно вмешателство на територията му.