Зелените за спешни мерки за въздуха

Декларация на Националното събрание на Зелените за правото на чист въздух.
09 януари 2018 г.

 

В последните години замърсяването на въздуха от битово отопление и транспорт се разпозна като първостепенен екологичен проблем с огромен ефект върху здравето на населението. Сегашните местни и национални власти не предприемат и не са способни да предприемат необходимите действия за решаването му.

Националното събрание на ПП Зелените настоява както за спешни, така и за дългосрочни мерки за ограничаване на замърсяването (вече оповестени от нас в нарочна декларация), без популизъм и с идеята за устойчиво развитие на селищата и икономиката.