ГАЗПРОМ предлага фалшива либерализация на Европа

05 май 2017 г.

Зелените и две неправителствени организации – „Гражданска лига“ и Институтът за зелена политика – изпратиха до Европейската комисия коментари във връзка с разследването й на злоупотребата с монополно положение на „Газпром“. Трите организации смятат, че „ЕК не трябва да приема предложенията на „Газпром“ във вида, в който са предложени“. Предлагат Комисията да наложи глоба на „Газпром“ и да задължи компанията в срок от 3 месеца да предложи пътна карта за премахване на монопола и пълна либерализация на пазара на газ.

Зелените и гражданските организации критикуват почти всички предложения на „Газпром“, като основните сред тях са:

  • запазване обвързването на цените с „нефтения индекс“
  • запазване на системата с дългосрочни договори
  • липса на компенсации за надвзетите в миналото суми през монополните цени
  • ограничен достъп на търговците до „точките на достъп“
  • предлаганият мониторинг на процеса е под пълния контрол (вкл. финансов) на „Газпром“.

Според Петко Ковачев, един от авторите на коментарите, „Газпром“ се опитва да използва различията сред страните-членки на ЕС по отношение на големите проекти, като „Северен поток – 2“ и ОПАЛ, за да издейства по-леки условия за себе си. „Срещу половинчатите си предложения, руснаците настояват ЕК да не се произнася изобщо за злоупотребата им с монополно положение, при това позовавайки се на чл. 9 от Регламент 1/2003, където изрично става дума за процедура, която се прилага при „прекратяване на нарушение“.

На критика е подложено и предложението на „Газпром“ във връзка с прекратяването на проекта „Южен поток“ в България. Предложението на „Газпром“ да „опрости“ 70 милиона долара, които бяха „премия“ към България за бързото решаване на икономическия модел на „Южен поток“, е несериозно и недостатъчно. „Газпром“ си запазва правото да се отнесе до арбитраж по отношение на другите си щети.

Съпредседателят на Зелените Владислав Панев смята, че договорът за „Южен поток“ е пример за злоупотреба с монополно положение. България, като изцяло зависима от доставките на руски газ, не е могла да се откаже от подписването на договора, нито да се противопостави на условията, налагани от „Газпром“. Ето защо смятаме, че този договор е изготвен срещу правилата на Третия енергиен пакет на ЕС и като такъв неговото прекратяване би следвало да се счита за задължително по дефиниция, заяви Панев.

На 16 март ЕК покани заинтересуваните лица да предоставят коментари по случая АТ 39816, „Доставки на газ „нагоре по веригата“ в Централна и Източна Европа“. Това е един от финалните етапи на процедурата, преди Комисията да се произнесе за вината на руската компания за злоупотреба с монопол в 8 страни от региона (България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Чешката република). Преди дни руската преса писа, че България е единствената държава, която е „склонна да прости на Газпром за злоупотребата с монополно положение“. Това огъване е категорично неприемливо за Зелените.