Албена Симеонова


Албена Симеонова е водач на листата на „Демократична България“ в Добрич и кандидат в 15 МИР Плевен с преференция 104. Тя е предприемач в сферата на биологичното земеделие, потомствен лозар и дългогодишен производител на вино. Председател е на най-голямата в България браншова организация на биоземеделци – „Биопродукти“. Завършила е Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, специализирала е в САЩ. Член е на Националния съвет на „Зелено движение“ и е избрана за депутат в 45-то Народно събрание.

Земеделието е най-субсидираният отрасъл в Европейския съюз. След години на прахосване на парите на европейските данъкоплатци към едри земеделци, които нямат практическа нужда от финансиране, секторът има нужда от спешна и радикална реформа. Според Албена трябва да бъдат подпомагани малките стопанства, които произвеждат висококачествени и здравословни храни с висока добавена стойност.

Важно е какво слагаме на трапезата, с какво храним децата си и как опазваме околната среда и биоразнообразието. Това ще гарантира диверсификацията на българското земеделие – животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство, биопродукти, пчеларство.

Албена Симеонова е член на Управленската алтернатива на Демократична България с ресор “Земеделие и храни”. Носител е на национални и международни екологични награди.

Участвам в тези избори за да допринеса на законодателно ниво за необходимите промени в областта на екологията и земеделието и да се адресират редица проблеми, с които съм се срещала и борила в досегашната си практика.

В дългогодишното си участие като член на местни и европейски биоземеделски федерации и асоциации (IFOAM EU, БАБ и др.) активно подпомагах разработването на европейските политики за развитие на селските райони. Смятам, че с придобитите теоретични знания и практическа подготовка познавам проблемите на сектора и ще съм полезна за тяхното решаване.